top of page
3739.JPEG

Gatubelysning och trafiksignaler

Med flera års erfarenhet och en stark närvaro inom branschen är vi stolta över att erbjuda specialiserade tjänster inom gatubelysning och trafiksignaler.

Vi vet vad vi gör.

Vi har lång erfarenhet i att planera och genomföra projekt inom gatubelysning och trafiksignaler.

Genom åren har vi bland annat jobbat i Göteborgs Stad och Stenungsunds Kommun med gatubelysning och trafiksignaler.

Oavsett om det gäller att installera ny belysning, uppgradera befintliga system eller implementera effektiva trafiksignallösningar, kan du lita på WS ElCon AB för professionell och pålitlig service.

Projektering av Anläggningar:

Vi specialiserar oss också på projektering av anläggningar för att säkerställa optimal funktion och energieffektivitet. Vår kunniga personal arbetar nära våra kunder för att skräddarsy lösningar som uppfyller deras specifika behov och krav.

Service och Underhåll:

Med ett dedikerat fokus på långsiktig hållbarhet och prestanda erbjuder vi omfattande service- och underhållstjänster för gatubelysning och trafiksignaler. Vi är stolta över vårt pågående samarbete med Stenungsunds Kommun, där vi har ett serviceavtal som täcker alla aspekter av underhåll och support för deras belysningsinfrastruktur.

Belysningsteknik

Investera i en ny belysningsanläggning som både är modern, kreativ och miljösmart! Bra belysning är en god investering och ännu bättre är det om belysningen är energieffektiv så att både elkostnaden och den negativa miljöpåverkan minskar.

20231027_074517.jpg

En belysningsanläggning som är 15-20 år gammal drar uppemot fyra gånger så mycket energi som en ny och vid ett byte kan elkostnaden minskas med 80 procent. Av den totala elkonsumtionen hos ett företag står belysningen för cirka 20-30 procent vilket många inte är medvetna om. Därför finns det både starka miljömässiga och ekonomiska
skäl till att byta belysningsanläggning redan idag.

Vi är specialiserade inom belysningsteknik där vikten ligger vid att placera rätt belysning på rätt plats men också att kunna styra ljusflödet. Med lång erfarenhet i ryggen kan vi erbjuda installation av olika typer av belysningsanläggningar som anpassas efter ditt företag. Vi utför både belysningsanläggningar inomhus och utomhus.

bottom of page